Sigla Supravegheri si Investigatii Problemele dumneavoastra devin ale noastre Sigla Detectiv Particular

Agenţia de

Detectivi Particulari

SUPRAVEGHERI

şi

INVESTIGAŢII

Despre Agentie

Serviciile oferite de Agentie

Contactati-ne

 

 

Legea 329 din 8 iulie 2003 cu modificări
privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 

CAP. 1
Dispoziţii generale


ART. 1
(1) Detectivul particular este persoana atestată īn condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la:
a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră īntr-o afacere;
c) persoanele dispărute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală īnstrăinate īn scopul prejudicierii intereselor unei părţi īn proces;
e) asigurarea protecţiei īmpotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaţionale la care Romānia este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori bunelor moravuri.
(3) Informaţiile obţinute īn urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, īn condiţiile prezentei legi.
ART. 2
(1) Detectivul particular īşi poate exercita profesia, după caz, īn cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, īnfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează īn baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
(2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenţi ai facultăţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi īndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător īn cadrul unei instituţii publice cu atribuţii īn domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi să īndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).
(4) Asociaţii sau acţionarii persoane fizice ai societăţilor specializate de detectivi particulari, īnfiinţate conform alin. (1), trebuie să īndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 5 lit. d) şi e).
ART. 3
(1) Detectivul particular este obligat să păstreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor obţinute.
(2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, īn condiţiile legii, numai instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului īn cauzele penale.
(3) Īn activitatea desfăşurată, detectivul particular se supune legii, statutului societăţii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAP. 2
Dobāndirea calităţii de detectiv particular


ART. 4
Activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de persoanele care sunt atestate profesional.
ART. 5
Poate dobāndi calitatea de detectiv particular persoana care īndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia romānă sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European;
b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a īndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător īn cadrul unor instituţii publice cu atribuţii īn domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de īnvăţămānt superior;
c) este aptă din punct de vedere medical;
d) să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni săvārşite cu intenţie;
e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare īn această profesie sau un atestat similar eliberat īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European."
ART. 6
Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti următoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civilă, īn copie legalizată;
d) actul de studii, īn copie legalizată;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, īn copie legalizată;
f) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaraţie din care să rezulte că īndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5 lit. e);
i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit īn conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 7
(1) Calitatea de detectiv particular se dobāndeşte īn urma verificării īndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se īntruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia, ori angaja la o societate licenţiată sau īşi poate īnfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.
(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Romāne īn termen de 3 zile, acesta avānd obligaţia să o soluţioneze īn termen de 30 de zile de la data depunerii.
(5) Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfăşura activităţile specifice acestei profesi pe teritoriul Romāniei, īn condiţiile prezentei legi, exclusiv īn baza unei delegaţii emise de societatea pe care o reprezintă, īn vederea soluţionării cazului ce face necesară prezenţa acestora īn Romānia. Cetăţenii din statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European fac dovada calităţii de detectiv particular cu actul care atestă īn mod valabil această calitate īn statul de origine sau de provenienţă.
(6) Detectivii prevăzuţi la alin. (5) au obligaţia ca īnaintea desfăşurării oricăror activităţi specifice şi la īncetarea acestora să īnştiinţeze organul de poliţie competent teritorial.

ART. 8
(1) Calitatea de detectiv particular īncetează:
a) prin renunţare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti;
b) prin anularea atestatului īn condiţiile art. 23 alin. (2);
c) cānd persoana īn cauză nu mai īndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi c) - e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspendă:
a) cānd īmpotriva persoanei īn cauză se pune īn mişcare acţiunea penală, pentru o infracţiune săvārşită cu intenţie, īn legătură cu activitatea sa de detectiv; īn acest caz suspendarea durează pānă la soluţionarea definitivă a cauzei;
b) pe timpul cāt detectivul particular se află īn una dintre situaţiile prevăzute la art. 10;
c) īn condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1).
ART. 9
(1) După promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizează, īn scopul dovedirii acestei calităţi, legitimaţia de detectiv particular.
(2) Legitimaţia de detectiv particular este nominală şi nu este transmisibilă. Modul de eliberare, forma şi conţinutul legitimaţiei se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
ART. 10
Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu:
a) activitatea salarizată īn cadrul altor profesii, care implică exerciţiul autorităţii publice;
b) activităţi care influenţează independenţa profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme obiectului de activitate şi īndeplinirii atribuţiilor specifice.

CAP. 3
Drepturile şi obligaţiile detectivului particular, ale societăţilor specializate şi ale cabinetelor individuale īn care acesta īşi desfăşoară activitatea


ART. 11
(1) Īn exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigaţii īn legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi īmprejurările care fac obiectul acestei activităţi, cu respectarea strictă a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale.
(2) Īn efectuarea investigaţiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.
ART. 12
Detectivul particular are următoarele obligaţii:
a) să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul activităţii sale fiind aflarea adevărului īn cauza pentru care a fost angajat;
b) să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
c) să păstreze, chiar şi după īncetarea calităţii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi īmprejurările despre care a luat cunoştinţă īn timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege;
d) să nu uzeze de calitatea de detectiv particular decāt īn interesul serviciului.
ART. 13
Detectivului particular, īn desfăşurarea activităţii, īi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor internaţionale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfăşurată permanent ori temporar, cu orice titlu, īn interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori īn serviciile de interes public;
c) datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale şi la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori etnică a unei persoane;
d) cauzele penale aflate īn lucru la organele judiciare;
e) activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii īn domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
ART. 14
Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi:
a) să se doteze şi să folosească mijloacele tehnice de investigare şi comunicaţii permise de lege;
b) să organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire profesională şi fizică specifice pentru perfecţionarea pregătirii personalului propriu;
c) să se afilieze īn asociaţii profesionale care să le reprezinte interesele īn relaţiile cu alte asociaţii sau cu instituţii ale statului;
d) să solicite oficial de la autorităţile publice date despre persoane, bunuri sau situaţii necesare detectivului particular īn procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţa intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.
ART. 15
(1) Īn organizarea şi desfăşurarea activităţii detectivii particulari din societăţile specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia:
a) să īntreprindă investigaţii numai īn baza unei convenţii scrise īncheiate cu clientul;
b) să īnfiinţeze un registru numerotat şi să īl īnregistreze la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, īn care vor ţine evidenţa cazurilor investigate;
c) să comunice datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată, pentru soluţionarea unor cauze penale;
d) īn cazurile īn care constată că informaţiile obţinute vizează siguranţa naţională, să sesizeze de īndată autorităţile cu atribuţii īn domeniu;
e) să angajeze şi să folosească pentru activităţile specifice de investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) īn raport de posibilităţi şi pe baza unor convenţii, să primească īn practică elevi ai şcolilor de detectivi particulari.
(2) Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari īşi īntocmesc regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin dispoziţie scrisă a conducătorului executiv al societăţii sau a şefului cabinetului individual, după caz.

CAP. 4
Sancţiuni


ART. 16
Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.
ART. 17
Īncălcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum şi declararea de date false prin actul prevăzut la art. 6 lit. h) constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit Codului penal.
ART. 18
Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) efectuarea de investigaţii īn alte cazuri decāt cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu īncălcarea prevederilor art. 12 lit. b) - d) şi ale art. 13;
b) īncălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3) şi ale art. 7 alin. (6);
c) īncălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi ale art. 15 lit. a) - e).
ART. 19
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 18 se sancţionează după cum urmează:
a) faptele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
(2) Īn cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice, caz īn care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
ART. 20
(1) Repetarea săvārşirii contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. a) şi c) īn interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendării se dispun, īn toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne, la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunică persoanei īn cauză.
ART. 21
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.
ART. 22
Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29, se aplică şi contravenţiilor prevăzute de prezenta lege.
ART. 23
(1) Īncălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) - e) atrage şi suspendarea atestatului de detectiv particular sau, după caz, a licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioadă cuprinsă īntre o lună şi 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licenţa de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anulează dacă, īntr-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenţei, este săvārşită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.
ART. 24
(1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de către inspectoratul de poliţie judeţean care l-a emis sau, după caz, de către Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti.
(2) Suspendarea sau anularea licenţei de funcţionare a societăţii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, īn condiţiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne.

CAP. 5
Dispoziţii finale


ART. 25
Controlul activităţii specifice desfăşurate de societăţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de poliţişti anume desemnaţi de către Inspectoratul General al Poliţiei Romāne, cu avizul Ministerului Public.
ART. 26
Inspectoratul General al Poliţiei Romāne ţine evidenţa tuturor detectivilor atestaţi, a societăţilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.
ART. 27
Nomenclatorul de activităţi din economia naţională se completează cu activitatea de detectiv particular.
ART. 27^1
(1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile legale privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romānia.
(2) Documentele necesare pentru dobāndirea calităţii de detectiv particular, altele decāt cele prevăzute la alin. (1), eliberate cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinānd Spaţiului Economic European, de către autorităţile statului de origine sau de provenienţă, sunt recunoscute īn condiţiile legii.
ART. 28
(1) Prezenta lege intră īn vigoare la 90 de zile de la publicarea īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
(2) Īn 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliţiei Romāne şi Serviciul Romān de Informaţii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care īl vor supune aprobării Guvernului.